R01NL.DOC

Samenvatting van de voorwaarden betreffende het duiken in la Gombe (ROI is op vraag beschikbaar)

                 !!! Nieuwe tarieven voor duiken van 01 - januari - 2019 !!

 

. De verantwoordelijke van de groep is minimaal 3 sters voor de CMAS leden of moniteur/instructeur voor de niet CMAS leden.

 

. Alle duikers van de groep staan onder het gezag en de verantwoordelijkheid van de bezoekende vereniging en zijn verantwoordelijke, zij zijn in orde met het reglement en voorwaarden welke door hun federatie of organisatie vastgelegd zijn.

 

. De groep is minimaal samengesteld uit 2 duikgroepen om eventueel om de beurt de oppervlakte veiligheid te kunnen verzorgen.

 

. Op vraag van de verantwoordelijke van CLAS aanvaart u om deel te nemen aan de organisatie van de oppervlakte veiligheid ten behoeve van alle duikers.

 

. De verantwoordelijke is verplicht om , voor het te water gaan, een formulier dat door CLAS ter beschikking gesteld word, in te vullen en te ondertekenen.

 

. De kleedruimte zal, 30 minuten nadat de laatste duiker het water verlaten heeft , leeg zijn.

 

. Het consumeren van meegebrachte drank is ter plaatse niet toegestaan, onze bar staat voor u open.

 

. Alle deelnemers respecteren de algemene beleefdheid, de voorschriften van CLAS, de aanduidingen, aanbevelingen en vragen van de verantwoordelijke van CLAS.

 

. De kleedruimten, warme douches, en de barbecue in open lucht en de parkeerplaats staan ter uwer beschikking

 

. Ons automatisch vulstation tot 200 bar staat ter uwer beschikking ( 1,50 ? = 1500 liter)

 

 

Duiken zaterdag en zondag in de namiddag

 

. Het duiken in la Gombe is mogelijk voor verenigingen op de zaterdagen en zondagen vanaf 13.30, op zijn laatst om 16 uur te water gaan en dit zonder reservering ! op de geplande opening dagen

 

. De toegangsprijs is 6,00 Eu  voor één enkele duik in de namiddag.

 

 

Duiken zaterdag en zondag voor namiddag

 

. Het duiken in la Gombe is voor bezoekende verenigingen mogelijk op de zaterdag en zondagen, met reservering vooraf, na bevestiging en voor maximaal 20 duikers.

 

De aanvragen voor de reservering(en) uitsluitend op het formulier van de site

 

. De toegangsprijs welke op naam staat en niet deelbaar is, is 12,00 Eu voor 1 duik in de voormiddag en 1 duik in de namiddag.

. Men is het totale bedrag van de reservering verschuldigd tenzij men minstens 15 dagen van te voren de afspraak annuleert of in aantal aanpast.

 

. Het te water gaan is in de ochtend om 11.30 uur en in de namiddag vanaf +- 13.30 uur.

 

 

Nacht duiken op zaterdag avond

 

Op zaterdagavond kan in la Gombe enkel gedoken worden onder de volgende strikte voorwaarden. De steengroeve is dan enkel toegankelijk voor Nelos/Lifras clubs (of associaties van deze clubs) onder de verantwoordelijkheid van een INSTRUCTEUR . De reservatie gebeurd via de website, minstens 6 weken op voorhand voor minimum 40 duikers. Pas na bevestiging door Clas asbl is de inschrijving definitief.

 

De duikverantwoordelijk instructeur zorgt zelf voor zuurstof en een extra fles perslucht, beiden in orde en werkend. Het harnas voor de verplichte stand by duiker wordt door Clas asbl ter beschikking gesteld.

 

De aanvragen voor de reservering(en) uitsluitend op het formulier van de site

 

De inrichting van het centrum, met uitzondering van de keuken, staan ter beschikking van de organiserende vereniging ten koste van 125,00 Eu als deelname in de kosten ( De bar wordt door CLAS geexploiteerd)

 

Voor het eventuele gebruik van de keuken en zijn uitrusting wordt een bedrag van 75,00 Eu  gevraagd als tegemoetkoming in de kosten.

 

De deelname kosten zijn 6,00 Eu voor één enkele duik die avond.

 

Een bedrag van 40 x 6,00 Eu is voor deze duik minimaal verschuldigd, zelfs als het aantal deelnemers lager is als voorzien.

 

De inrichting van het centrum staat van 19.00 uur tot , ten laatste middernacht uur ter beschikking.

 

De inrichting moet in perfecte en zuivere toestand opgeleverd worden.

 

Het totale bedrag van de reservering is verschuldigd tenzij men minstens 15 dagen van te voren de afspraak annuleert.